Perheterapiaa: alkoholismi perheessä

Kuinka vanhemman alkoholiongelma vaikuttaa lapseen

Kun aikuisella on runsasta alkoholinkäyttöä, vaikutukset yltävät aina koko perheeseen ja erityisesti lapseen. Arkea eletään juovan vanhemman ehdoilla ja muu perhe joutuu hylkäämään  tai siirtämään omat tarpeensa taka-alalle. Runsas juominen aiheuttaa jännitteitä ja riitaa aikuisten välille ja lapsen on vaikea hahmottaa tilannetta. Lapsella on luontainen taipumus syyttää itseään, kun aikuinen voi pahoin tai kun aikuiset riitelevät.

Riippuvuudesta on kysymys silloin, kun runsas juominen jatkuu haitoista huolimatta, eikä toistuvat hallintayritykset tuo tulosta. Riippuvuuteen liittyy itselle ja toisille valehtelimista, kysymyksessä on minän puolustuskeino. Siihen voi liittyä myös puolison tai lapsen syyllistämistä omasta juomisesta, tällä peitellään häpeää. Syyllistämistä ei välttämättä sanoiteta, se voidaan ilmaista monin tavoin. Tämän seurauksena lapsella voi olla ajatus, että aikuinen juo, koska hän on tehnyt jotain väärin. Tai ei-juova puoliso päätyy syyllistämään itseään.

Koska alkoholin hankkiminen ja käyttäminen on etusijalla, juova aikuinen ei ole lapsen käytettävissä silloin kun lapsella on siihen tarve. Lapset vaistoavat herkästi keneltä turvaa voisi etsiä. Pahin tilanne on silloin, kun ongelmaa poteva aikuinen ei anna turvaa ja puolisonsa juomiseen väsynyt toinen aikuinenkaan ei jaksa kohdata lapsen tarpeita. Lapsi oppii siirtämään omat tarpeensa taka-alalle. Hän omaksuu ajan myötä käyttäytymismallin, jonka avulla hän huomaa selviytyvänsä parhaiten. Hänestä voi tulla ”hajuton, mauton ja näkymätön”, koska siten hän maksimoi vanhemmiltaan saaman huolenpidon, koska ainoastaan sen avulla on mahdollista selviytyä. Hyvin usein alkoholiongelmaa poteva liittoutuu jonkun lapsen kanssa. Tällaisen lapsen ongelmaksi muodostuu lojaalisuus ongelmaa potevaa aikuista kohtaan. Lapsi ei uskalla eikä halua nousta juovaa vanhempaansa vastaan, koska siten hän menettäisi erityisasemansa. Muut sisarukset voivat olla katkeria tälle “lellikille”. Asetelma säilyy usein aikuisikään, jonka vuoksi sisarukset voivat ajautua riitoihin.

Pihlan tarina

Vanhempien alkoholismi seuraa aikuisenakin

Kasvaminen päihdeperheessä jättää aina jälkensä.  Toiset tiedostavat historiansa ja selviävät hyvin, toiset huonommin. Usein ongelmana on se, että henkilö tiedostaa historiansa, mutta ei osaa yhdistää sitä tämän hetkisiin ongelmiinsa. Joskus henkilö päätyy terapiassa ensimmäistä kertaa pohtimaan, että ne ongelmat, joita hän potee, voivat olla seurausta siitä, että on varttunut perheessä, jossa juotiin liikaa.

Kasvaminen päihdeperheessä ei tarkoita, että henkilö päätyisi automaattisesti aikuisena juomaan. Päihdeperheessä kasvanut voi tehdä tietoisen päätöksen olla koskematta alkoholiin, koska ei halua samaa kohtaloa omille lapsilleen.

Artikkeli lapsi päihdeperheessä