Pariterapiassa tarkastellaan traumoja

Trauma ja parisuhde

Parisuhde on näyttämö, jossa lapsuudessa tai nuoruudessa syntyneet traumat saavat sivu-tai pääroolin. Trauman syntymiseen riittää kodin psyykkisesti kuormittava ilmapiiri tai hylkäämiskokemus, jossa lapsi sivuutetaan ja hän jää vaille positiivista huomiota. Vanhemman alkoholiongelma tai sairaus voivat traumatisoida, jos lapsi jää liikaa itsensä varaan. Etenkin, jos se toinen, jaksava aikuinen väsyy tilanteeseen. Lapsi alkaa helposti “pikkuaikuiseksi” ja hylkää omat tarpeensa.

Linkki lapsi päihdeperheessä

Parisuhteen ensihurman mentyä ohi, esiin nousevat molempien puolisoiden kasvuhistoria ja mahdolliset traumat.  Käsittelemätöntä traumaa yritetään ratkaista tai sitä eletään uudelleen parisuhteessa. Lapsuudessa tunnetasolla hylätyksi tullut aikuinen valmistautuu parisuhteessa hylkäykseen ja tekee traumansa pohjalta ylitulkintoja puolisonsa ilmeistä tai eleistä. Turvattomuus parisuhteessa voi näkyä liiallisena ripustautumisena, , mustasukkaisuutena tai suhteen sabotointina. On raskasta olla koko ajan varautuneena siihen, että “jossain vaiheessa tulen kuitenkin taas hylätyksi”. Se estää nauttimasta tästä hetkestä.

Rakkauden puute kasvuperheessä vaikeuttaa rakkauden vastaanottamista ja ehdollinen rakkaus kasvattaa suorittajan. “Koen olevani olemassa ja riittävän hyvä vain, jos suoritan elämäni, työni ja parisuhteeni”. Lapsuudessa koettu tunnetason hylkääminen voi näkyä parisuhteessa myös siten, että rooli puolisona hautautuu ja rooli äitinä korostuu liiaksi.

Käsitelty trauma kulkee mukana, mutta ei enää haittaa ja lukitse elämän valintoja.

Traumasta lisää