Alkoholi parisuhteessa, pariterapiasta apua alkoholiongelmaan

En enää tiedä mihin uskoa…..? Siihenkö mitä näen, vai siihen mitä yrität minulle vakuuttaa. Näen että juot liikaa, mutta olet asiasta täysin eri mieltä” . 

 Alkoholiongelma on aina myös läheisten ongelma

Alkoholiongelma syö parisuhdetta, jos toisen osapuolen mielestä juomista on liikaa.  Usein puoliso päätyy kontrolloimaan ongelmaa potevan puolisonsa alkoholinkäyttöä, joka kapinoi tätä vastaan ja syntyy tilanne, jossa juominen ja juomattomuus yritetään todentaa. Puoliso voi vaatia puhallutuksia alkometriin tai hän vaatii tiliotteita, joissa näkyy ongelmaa potevan puolison käyttämät rahat. Tilanne ei etene, koska toinen keskittyy salailuun ja toinen paljastamiseen. Usein tilanne menee niin pitkälle, että ei-juova puoliso hakeutuu terapiaan, koska epäilee omaa mielenterveyttään. Hän havainnoi ongelmaa potevan puolison liiallisen alkoholikäytön, mutta toisen vakuuttelujen edessä päätyy epäilemään omia havaintojaan.

Päihdeongelman vaikutus parisuhteeseen näkyy etääntymisenä ja jännittyneisyytenä, koska arkea eletään ongelmaa potevan puolison ehdoilla. Pitkään jatkunut alkoholin liikakäyttö  aiheuttaa aloitekyvyttömyyttä ja monilla alavireisyyttä, tämä aiheuttaa eripuraa. Koska alkoholiongelmaan liittyy aina häpeää, sosiaalinen elämä kapeutuu. Etääntyminen voi näkyä ajan myötä myös seksuaalisen kanssakäymisen vähyytenä tai jopa puuttumisena. Alkoholin liikakäytön vaikutus libidoon on merkittävä, lisäksi seksistä tulee usein toissijainen nautinto. Tämä lisää häpeää ja kiukkua.

Alkoholiongelma

Riippuvuudesta

Artikkeli alkoholiongelma ja parisuhde

Artikkeli lapsi päihdeperheessä