Työuupumus

Työuupumus on seurausta pitkäaikaisesta työhön liittyvästä stressistä. Uupumista ei ole helppoa havaita, koska oireilu etenee pikkuhiljaa.

Työuupumuksen Oireet

Oireita voi olla monenlaisia; keskittymisvaikeudet, unohtelut, hermostuneisuus, levottomuus ja itseluottamuksen väheneminen. Uupumiseen voi liittyä somaattisia oireita; hikoilua, mahavaivoja, päänsärkyä, erilaisia univaikeuksia. Hoitamattomana työuupumus aiheuttaa masennusta ja pitkäaikaista työkyvyttömyyttä. Joskus oireita päädytään hoitamaan liiallisella alkoholin käytöllä, joka helpottaa hetkeksi, pitkän päälle tilanne pahenee entisestään. Työuupumus, burnout vaikuttaa myös työn ulkopuolella. Kun usko omiin kykyihin loppuu, myös suhteet läheisiin kärsivät. Asiat, joihin on aiemmin kyennyt käyvät ylivoimaiseksi ja henkilö muuttuu passiiviseksi.

Mikä aiheuttaa työuupumuksen

Työuupumuksen taustalla voi olla liian kuormittavia työtehtäviä, työpaikan huono ilmapiiri tai omat liialliset odotukset. Jos omat odotukset ovat liian korkeita, niiden saavuttaminen ei ole realistista. Uupumuksen käsittelyyn terapiassa liittyy omien ajatusmallien työstäminen. Onko minulla jatkuva tarve lisätä suoritusta? näyttää itselle ja muille että selviydyn, vaikka työtaakka on ilmeisen raskas? Joudunko tekemään työssäni päätöksiä, jotka sotivat omaa arvomaailmaani vastaan? Olenko niin uhrautuva, että en kykene rajoittamaan omaa työpanostani? Olenko hyväksynyt sen, että apuani tarvitaan myös työajan ulkopuolella ja lomilla? Annanko ulkopuolisen tahon määritellä, mikä on minulle liikaa?

Miten työuupumusta hoidetaan psykoterapiassa

Työuupumusta on hyvä hoitaa psykoterapiassa, koska uupumiseen johtavat syyt pitää löytää. Ellei henkilö saa keinoja taisteluun työuupumusta vastaan, se uusiutuu. Terapiassa tarkastellaan, mikä on itselle ominainen tapa reagoida työstressiin, osaako vetää rajaa omalle jaksamiselle ja mistä oman väsymisen tunnistaa jatkossa.